Copyright 2019 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/18-01/15
URBROJ: 2198-1-31-01-18-5
Pakoštane, 20. studenog 2018.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 5. studenog 2018. g.

možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radno mjesto

 

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice, rad u Područnoj školi „Dr. Blaž Jurišić“, Vrgada

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/18-01/13
URBROJ: 2198-1-31-01-18-23
Pakoštane, 30. listopada 2018.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 9. listopada 2018. g.

možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje 

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radno mjesto

 

  1. KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

 

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radna mjesta

 

  1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno do povratka nenazočne radnice, rad u Područnoj školi Vrana

  2. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, rad u Područnoj školi Drage, do povratka nenazočne radnice

  3. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE – 1 izvšitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

  4. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE – 1 izvšitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, do povratka nenazočne radnice
  5. UČITELJ/ICA MATEMATIKE I FIZIKE – 1 izvšitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno (matematika 12 h, fizika 8 h)