Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 26. studenog 2020.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA POVIJESTI (VRGADA)

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

  1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sat tjedno u Osnovnoj školi Pakoštane

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

  1. UČITELJ/ICA POVIJESTI – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno u Osnovnoj školi Pakoštane - Područna škola „Dr. Blaž Jurišić“, Vrgada

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 9. studenog 2020.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/20-01/4
URBROJ: 2198-1-31-01-20-10
Pakoštane, 26. listopada 2020.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Likovne kulture u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/20-01/5
URBROJ: 2198-1-31-01-20-11
Pakoštane, 26. listopada 2020.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Glazbene kulture u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/20-01/6
URBROJ: 2198-1-31-01-20-11
Pakoštane, 26. listopada 2020.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Matematike u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/20-01/7
URBROJ: 2198-1-31-01-20-10
Pakoštane, 26. listopada 2020.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Biologije u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/20-01/8
URBROJ: 2198-1-31-01-20-10
Pakoštane, 26. listopada 2020.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Fizike u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/20-01/9
URBROJ: 2198-1-31-01-19-20
Pakoštane, 26. listopada 2020.

Obavijest o ne odabiru kandidata po natječaju za učitelja/icu Povijesti u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/20-01/10
URBROJ: 2198-1-31-01-20-18
Pakoštane, 26. listopada 2020.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Geografije u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/20-01/11
URBROJ: 2198-1-31-01-20-10
Pakoštane, 26. listopada 2020.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Tehničke kulture u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/20-01/12
URBROJ: 2198-1-31-01-20-10
Pakoštane, 26. listopada 2020.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Informatike u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/20-01/13
URBROJ: 2198-1-31-01-20-12
Pakoštane, 26. listopada 2020.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Tjelesne i zdravstvene kulture u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

  1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno u Osnovnoj školi Pakoštane, PŠ Drage, PŠ Vrana i PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

  1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno u Osnovnoj školi Pakoštane i PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

  1. UČITELJ/ICA FIZIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno u Osnovnoj školi Pakoštane

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

  1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno u Osnovnoj školi Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 12. listopada 2020.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE (VRGADA)

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 12. listopada 2020.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA INFORMATIKE (VRGADA)

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.