Copyright 2023 - Osnovna škola Pakoštane

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

 N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 

  1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA
  • 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka nenazočne radnice, rad u matičnoj školi i PŠ dr. Blaž Jurišić, Vrgada

Sve uvjete i detalje možete pročitati klikom na Opširnije 

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Bana Josipa Jelačića 1

Pakoštane

KLASA: 112-02/22-01/16

URBROJ: 2198-1-31-22-10

Pakoštane, 15. prosinca 2022.

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za učitelja/icu prirode i biologije, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, rad u PŠ dr. Blaž Jurišića, Vrgada, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje

 POZIV NA RAZGOVOR

 Pozivaju se svi kandidati (osim kandidata koji su obaviješteni da ne sudjeluju u daljnjem postupku) na razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom koje će se održati dana 16. prosinca 2022. s početkom u 12 sati u Osnovnoj školi Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, Pakoštane.

Razgovor će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnatelja (kat zgrade).

Sve ostale informacije možete pročitati pod Opširnije. 

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

PAKOŠTANE

KLASA: 112-02/22-01/13

URBROJ: 2198-1-31-22-10

Pakoštane, 7. prosinca 2022. 

 

  • Kandidatima natječaja -

  OBAVIJEST

o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice na rad

Više možete pročitati klikom na Opširnije. 

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

PAKOŠTANE

KLASA: 112-02/22-01/12

URBROJ: 2198-1-31-22-13

Pakoštane, 7. prosinca 2022. 

 

  • Kandidatima natječaja -

 OBAVIJEST

o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Hrvatskog jezika na određeno, nepuno radno vrijeme, 36 sata tjedno, do trajanja potrebe za izvođenjem pripremne i dopunske nastave Hrvatskog jezika

Više pročitajte klikom na Opširnije . 

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Bana Josipa Jelačića 1

Pakoštane

KLASA: 112-02/22-01/13

URBROJ: 2198-1-31-22-7

Pakoštane, 2. prosinca 2022.

 

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za učitelja/icu razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje

 POZIV NA RAZGOVOR

 Pozivaju se svi kandidati (osim kandidata koji su obaviješteni da ne sudjeluju u daljnjem postupku) na razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom koje će se održati dana 5. prosinca 2022. s početkom u 12:30 sati u Osnovnoj školi Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, Pakoštane.

Razgovor će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnatelja (kat zgrade).

Sve ostale informacije možete pročitati klikom na Opširnije.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

 N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 1.UČITELJ/ICA KEMIJE

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena, rad u PŠ dr. Blaž Jurišić, Vrgada

Sve ostale informacije možete pronaći klikom na Opširnije.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

 N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 1.UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati tjedno, rad u PŠ dr. Blaž Jurišić, Vrgada

Sve dodatne informacije možete pročitati klikom na Opširnije.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

 N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 1.UČITELJ/ICA FIZIKE

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 28 sati ukupnog tjednog radnog vremena, rad u matičnoj školi i PŠ dr. Blaž Jurišić, Vrgada

Sve ostale informacije možete pročitati pod Opširnije

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Bana Josipa Jelačića 1

Pakoštane

KLASA: 112-02/22-01/12

URBROJ: 2198-1-31-22-9

Pakoštane, 28. studenog 2022.

 

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za učitelja/icu hrvatskog jezika, na određeno, nepuno radno vrijeme, 36 sati tjedno, do trajanja potrebe za izvođenjem pripremne i dopunske nastave hrvatskog jezika, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR

Pozivaju se svi kandidati (osim kandidata koji su obaviješteni da ne sudjeluju u daljnjem postupku) na razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom koje će se održati dana 30. studenog 2022. s početkom u 12:30 u Osnovnoj školi Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, Pakoštane.

Razgovor će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnatelja (kat zgrade).

Ostale potrebne informacije možete pročitati pod Opširnije.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

KLASA: 007-03/22-01/03

URBROJ: 2198-1-31-22-1

Pakoštane, 21. studenog 2022. godine

 

Na temelju članka 126. stavka 1.–3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 60. Statuta Osnovne škole Pakoštane, Školski odbor Osnovne škole Pakoštane raspisuje:

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Osnovne škole Pakoštane

Sve dodatne informacije pogledajte pod Opširnije 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

 N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 

 

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE
  • 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice, rad u PŠ Drage

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA za izvođenje pripremne i dopunske nastave hrvatskog jezika

  • 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 36 sati ukupnog tjednog radnog vremena (30 sati pripremna nastava, 6 sati dopunska nastava)

 

U v j e t i:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12., 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17,  68/18,  98/19 i 64/20) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“ broj 6/19 i 75/20)

 

 KLASA: 112-02/22-01/08     URBROJ: 2198-1-31-22-15

               Pakoštane, 21. listopada 2022. 

 Kandidatima natječaja -

  OBAVIJEST

o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu hrvatskog jezika na određeno, nepuno radno vrijeme, 33 sata tjedno, do povratka nenazočne radnice

 KLASA: 112-02/22-01/09     URBROJ: 2198-1-31-22-14

       Pakoštane, 21. listopada 2022. 

 

Kandidatima natječaja -

  OBAVIJEST

o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu matematike, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 22 sata tjedno

 KLASA: 112-02/22-01/08    URBROJ: 2198-1-31-22-15

            Pakoštane, 21. listopada 2022            

 

Kandidatima natječaja 

 

 OBAVIJEST

o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu likovne kutlure, na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati tjedno

 KLASA: 112-02/22-01/10     URBROJ: 2198-1-31-22-14

           Pakoštane, 21. listopada 2022.

Kandidatima natječaja -

  

 OBAVIJEST

o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu prirode i biologije, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočnog radnika na rad

KLASA: 112-02/22-01/11        URBROJ: 2198-1-31-22-9

           Pakoštane, 21. listopada 2022.

 

Kandidatima natječaja -

 OBAVIJEST

o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu informatike, na neodređeno, puno radno vrijeme

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup poslovnog prostora i opreme u vlasništvu OŠ Pakoštane

 Osnovna škola Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, Pakoštane, daje u zakup:

 Školsku sportsku dvoranu sa svlačionicama i sanitarnim čvorom veličine 1000  m².

Dvorana se daje u zakup za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu izvoditi.

Cijeli tekst natječaja i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za učitelja/icu matematike, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 22 sata tjedno, rad u OŠ Pakoštane, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR

 Pozivaju se svi kandidati (osim kandidata koji su obaviješteni da ne sudjeluju u daljnjem postupku) na razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom koje će se održati dana 13. listopada 2022. u 13:30 u Osnovnoj školi Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, Pakoštane.

Razgovor će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnatelja (kat zgrade).