Copyright 2022 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-02/22-01/07
URBROJ: 2198-1-31-22-12
Pakoštane, 31. svibnja 2022.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu hrvatskog jezika (pripremna nastava) možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-02/22-01/06
URBROJ: 2198-1-31-22-9
Pakoštane, 31. svibnja 2022.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu informatike možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-02/22-01/05
URBROJ: 2198-1-31-22-13
Pakoštane, 31. svibnja 2022.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu matematike možete preuzeti ovdje.

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za učitelja/icu hrvatskog jezika (za izvođenje pripremne nastave hrvatskog jezika), na određeno, nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje 

POZIV NA RAZGOVOR

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za učitelja/icu matematike, na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u OŠ Pakoštane, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje 

POZIV NA RAZGOVOR

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

  1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA
  • 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 30 sati ukupnog tjednog radnog vremena, za izvođenje pripremne nastave hrvatskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

  1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE
  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

  1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE
  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, rad u OŠ Pakoštane

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za učitelja/icu razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje 

POZIV NA RAZGOVOR

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 007-03/22-01/01
URBROJ: 2198-1-31-22-4
Pakoštane, 25. travnja 2022.

Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Pakoštane možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-02/22-01/03
URBROJ: 2198-1-31-22-14
Pakoštane, 14. travnja 2022.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu likovne kulture možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE
  • 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice, rad u PŠ Drage

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za učitelja/icu likovne kulture, na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati tjedno, rad u OŠ Pakoštane, do povratka nenazočne radnice, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje 

POZIV NA RAZGOVOR

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-02/22-01/01
URBROJ: 2198-1-31-22-11
Pakoštane, 16. ožujka 2022.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za spremača/icu možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radno mjesto 

  1. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka nenazočne radnice

Na temelju članka 126. stavaka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 60. Statuta Osnovne škole Pakoštane, Školski odbor Osnovne škole Pakoštane raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Pakoštane.

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za spremača/icu, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, rad u PŠ Vrana, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje 

POZIV NA RAZGOVOR

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

  1. SPREMAČ/ICA, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog radnog vremena (rad u Područnoj školi Vrana)

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/21-01/55
URBROJ: 2198-1-31-21-9
Pakoštane, 10. siječnja 2022.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu matematike možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/21-01/54
URBROJ: 2198-1-31-21-9
Pakoštane, 10. siječnja 2022.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu fizike možete preuzeti ovdje.