Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/19-01/19
URBROJ: 2198-1-31-01-20-24
Pakoštane, 22. siječnja 2020.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu prirode u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 8. siječnja 2020.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA PRIRODE (VRGADA)

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/19-01/21
URBROJ: 2198-1-31-01-19-25
Pakoštane, 23. prosinca 2019.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu hrvatskog jezika možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

  1. UČITELJ/ICA PRIRODE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno u Osnovnoj školi Pakoštane - Područna škola „Dr. Blaž Jurišić“, Vrgada

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 16. prosinca 2019.

POZIV NA TESTRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.