Copyright 2022 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/21-01/55
URBROJ: 2198-1-31-21-9
Pakoštane, 10. siječnja 2022.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu matematike možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/21-01/54
URBROJ: 2198-1-31-21-9
Pakoštane, 10. siječnja 2022.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu fizike možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/21-01/53
URBROJ: 2198-1-31-21-9
Pakoštane, 10. siječnja 2022.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu prirode i biologije možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati ukupnog radnog vremena (rad u matičnoj školi i područnoj školi dr. Blaž Jurišić, Vrgada)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA FIZIKE
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 27 sati ukupnog radnog vremena (rad u matičnoj školi i područnoj školi Dr. "Blaž Jurišić", Vrgada)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena, rad u PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/21-01/51
URBROJ: 2198-1-31-21-11
Pakoštane, 30. studenog 2021.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu njemačkog jezika možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/21-01/50
URBROJ: 2198-1-31-21-12
Pakoštane, 30. studenog 2021.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu razredne nastave (PŠ Drage) možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Ulica Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane

KLASA: 112-01/21-01/51
URBROJ: 2198-1-31-21-7

Pakoštane, 24. studenog 2021.

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za zapošljavanje učitelja/ice njemačkog jezika, određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Ulica Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane

KLASA: 112-01/21-01/50
URBROJ: 2198-1-31-21-8

Pakoštane, 24. studenog 2021.

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice, rad u PŠ Drage, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA
 • 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka nenazočne radnice

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE
 • 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice, rad u PŠ Drage

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/21-01/43
URBROJ: 2198-1-31-21-14
Pakoštane, 27. listopada 2021.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Glazbene kulture možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/21-01/42
URBROJ: 2198-1-31-21-11
Pakoštane, 27. listopada 2021.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Informatike možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/21-01/41
URBROJ: 2198-1-31-21-8
Pakoštane, 27. listopada 2021.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za učitelja/icu Matematike možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Ulica Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane

KLASA: 112-01/21-01/43
URBROJ: 2198-1-31-01-21-9

Pakoštane, 20. listopada 2021.

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za zapošljavanje učitelja/ice glazbene kulture,  rad u OŠ Pakoštane, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno  objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 30 sati ukupnog tjednog radnog vremena, rad u OŠ Pakoštane

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, rad u OŠ Pakoštane

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, rad u OŠ Pakoštane

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljen "Javni poziv za zainteresirane osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama - partnerima u projektu u školskoj godini 2021./2022." te uz njega i obrazac "Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka" na mrežnim stranicama Zadarske županije (Aktivni natječaji): skraćena poveznica: https://bit.ly/3lS8WsQ