Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

Ovdje možete preuzeti kalendar rada za školsku godinu 2019./2020.

Zbog štrajka učitelja dane provedene u štrajku potrebno je nadoknaditi te je zatražena suglasnost osnivača. 20. prosinca 2019. uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-01/19-01/00296, UR.BROJ: 533-05-19-0047) primljena je Odluka o produljenju nastavne godine 2019./2020. od osnivača (KLASA: 602-01/19-1/23, UR.BROJ: 2198/1-04/1-19-3) Temeljem Odluke o produljenju nastavne godine 2019./2020. planira se ostvarenje nastavnih i radnih dana i to:

- zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine;
- drugi dio zimskoga odmora za učenike ukida se;
- proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 13. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. Godine
- nastavna godina završava 26. lipnja 2020. godine.

Temeljem navedenog Školski odbor donio je: Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2019./2020.