Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na stručno osposobljvanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

  1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme do 12 mjeseci

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/18-01/15
URBROJ: 2198-1-31-01-18-5
Pakoštane, 20. studenog 2018.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 5. studenog 2018. g.

možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radno mjesto

 

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice, rad u Područnoj školi „Dr. Blaž Jurišić“, Vrgada

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/18-01/13
URBROJ: 2198-1-31-01-18-23
Pakoštane, 30. listopada 2018.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 9. listopada 2018. g.

možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje 

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radno mjesto

 

  1. KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice