Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

Nakon održanog roditeljskog sastanka za učenike osmih razreda i provedenog glasovanja odlukom roditelja izabrana je agencija Sea Shell Tours d.o.o., Pakoštane.

Predsjednik povjerenstva:
Danijel Torbarina, prof.

 

Nakon održanog roditeljskog sastanka za učenike 7. b razreda i provedenog glasovanja odlukom roditelja izabrana je agencija Perla svjetska putovanja turistička agencija d.o.o., Imotski.

Predsjednik povjerenstva:
Šime Mikas, prof.

 

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Osnovna škola Pakoštane objavljuje javni pozivi za ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Osnovna škola Pakoštane objavljuje javni pozivi za ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15.) Osnovna škola Pakoštane objavljuje javni pozivi za ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.