Copyright 2023 - Osnovna škola Pakoštane

Ravnatelj: Ivo Ćirak, prof.

Stručni suradnici:

Jadranka Žunić, pedagoginja

Renata Dražović, psihologinja

Irena Božinović Vukoja, knjižničarka

Učitelji predmetne nastave:

Hrvatski jezik: Nives Marić, Dijana Vukoja, Martina Radaš (zamjena:  Petra Barešić)

Engleski jezik: Narcisa Colić, Danijela Hermans, Darija Batur, Iva Lojić-Šestan

Njemački jezik: Nataša Budiša

Talijanski jezik: Ana Šagi

Likovna kultura: Lucija Dešković Ivanović 

Glazbena Kultura: Marinko Lasan Zorobabel

Matematika: Viktorija Jokić, Marika Mrvičić Vasiljevski, Iva Kvinta

Fizika: Josip Cindrić

Tehnička kultura: Damir Keran

Priroda :  Ana Abramović

Biologija: Ana Abramović

Kemija: Sandra Erčić

Geografija: Anka Pavlović, Nives Marketin (zamjena: Dragan Matić)

Povijest: Šime Labor , Dominik Tarodi

Tjelesna i zdravstvena kultura: Šime Mikas, Danijel Torbarina

Informatika: Maja Batur, Šime Ivković

Vjeronauk: Jasmina Barešić, Šime Lonić, Marija Tokić

Grupa predmeta: Dominik Tarodi

Učitelji razredne nastave:

Senka Bungur Miočević

Lenko Demo

Marina Kazija  (zamjena: Mirta Mrvičić)

Zdenka Torić

Diana Švenjak

Ivana Parić 

Jelisaveta Uglješević

Tatijana Čudina

Marijana Rogić

Diana Klanac

Mladena Bunja

Ivana Tuta 

Administrativno - tehničko osoblje:

Tajnica: Maja Protić

Voditeljica računovodstva: Ivana Kazija

Domari: Dragutin Lokin i Šime Maksan

Vozač: Perica Rogić

Spremačice: Marija Šarlija, Mirjana Stojanov, Silvija Kurtov, Rosanda Barešić, Gordana Dedić, Mirela Tuta, Ivana Čirjak