Copyright 2021 - Osnovna škola Pakoštane

Ravnatelj: Andrija Vanjak

Stručni suradnici:

Jadranka Žunić, pedagoginja

Renata Dražović, psihologinja

Irena Božinović Vukoja, knjižničarka

Učitelji predmetne nastave:

Hrvatski jezik: Nives Marić, Dijana Vukoja

Engleski jezik: Narcisa Colić, Danijela Hermans, Darija Batur

Njemački jezik: Nada Nekić, Nataša Budiša

Talijanski jezik: Ivana Galić, Mirjana Bobić

Likovna kultura: Lucija Dešković (zamjena: Senka Polegubić)

Glazbena Kultura: Pero Prosenica

Matematika: Danica Ivas, Marika Mrvičić Vasiljevski, Valentina Mikulec

Fizika: Danica Ivas, Valentina Mikulec

Tehnička kultura: Damir Keran

Priroda i društvo: Ivo Ćirak

Biologija: Ivo Ćirak

Kemija: Sandra Erčić

Geografija: Anka Pavlović, Nives Marketin

Povijest: Šime Labor

Tjelesna i zdravstvena kultura: Šime Mikas, Danijel Torbarina

Informatika: Maja Batur

Vjeronauk: Jasmina Barešić, Šime Lonić, Lucija Franić

Grupa predmeta: Nevenka Torić-Jadrin

Učitelji razredne nastave:

Senka Bungur Miočević

Lenko Demo

Marina Kazija

Zdenka Torić

Diana Švenjak

Biljana Punoš

Ivana Parić

Jelisaveta Uglješević

Tatijana Čudina

Franka Rimac (zamjena: Ana Milovac)

Marijana Rogić

Diana Klanac

Mladena Bunja

Dunja Barešić

Administrativno - tehničko osoblje:

Tajnica: Maja Heric

Voditeljica računovodstva: Ivana Kazija

Domari: Dragutin Lokin i Šime Maksan

Spremačice: Marija Šarlija, Mirjana Stojanov, Silvija Kurtov, Nediljka Lokin, Rosanda Barešić, Željka Marović, Gordana Dedić