Copyright 2022 - Osnovna škola Pakoštane

Ravnatelj: Andrija Vanjak

Stručni suradnici:

Jadranka Žunić, pedagoginja

Renata Dražović, psihologinja

Irena Božinović Vukoja, knjižničarka

Učitelji predmetne nastave:

Hrvatski jezik: Nives Marić, Dijana Vukoja, Martina Radaš (zamjena Petra Barešić, Ivan Marić)

Engleski jezik: Narcisa Colić, Danijela Hermans, Darija Batur, Marina Žilić

Njemački jezik: Nataša Budiša

Talijanski jezik: Ivana Galić, Darija Batur

Likovna kultura: Lucija Dešković Ivanović, Lenka Pejaković

Glazbena Kultura: Marinko Lasan Zorobabel

Matematika: Viktorija Jokić, Josip Cindrić, Ana Klarin

Fizika: Josip Cindrić

Tehnička kultura: Damir Keran

Priroda i društvo: Ivo Ćirak

Biologija: Ivo Ćirak

Kemija: Sandra Erčić

Geografija: Anka Pavlović, Nives Marketin

Povijest: Šime Labor, Dominik Taordi

Tjelesna i zdravstvena kultura: Šime Mikas, Danijel Torbarina

Informatika: Maja Batur, Šime Ivković

Vjeronauk: Jasmina Barešić, Šime Lonić, Lucija Franić

Grupa predmeta: Dominik Tarodi

Učitelji razredne nastave:

Senka Bungur Miočević

Lenko Demo

Marina Kazija (zamjena: Ana Milovac)

Zdenka Torić

Diana Švenjak

Biljana Punoš

Ivana Parić

Jelisaveta Uglješević

Tatijana Čudina

Marijana Rogić

Diana Klanac

Mladena Bunja

Ivana Tuta

Administrativno - tehničko osoblje:

Tajnica: Maja Protić

Voditeljica računovodstva: Ivana Kazija

Domari: Dragutin Lokin i Šime Maksan

Vozač: Perica Rogić

Spremačice: Marija Šarlija, Mirjana Stojanov, Silvija Kurtov, Rosanda Barešić, Gordana Dedić, Mirela Tuta, Ivana Čirjak