Copyright 2022 - Osnovna škola Pakoštane

Ravnatelj: v.d. Ivo Ćirak, prof.

Stručni suradnici:

Jadranka Žunić, pedagoginja

Renata Dražović, psihologinja

Irena Božinović Vukoja, knjižničarka

Učitelji predmetne nastave:

Hrvatski jezik: Nives Marić, Dijana Vukoja, Martina Radaš (zamjena:  Petra Barešić)

Engleski jezik: Narcisa Colić, Danijela Hermans, Darija Batur, Nataša Budiša

Njemački jezik: Nataša Budiša

Talijanski jezik: Ivana Galić, Darija Batur

Likovna kultura: Lucija Dešković Ivanović (zamjena : Mirta Mrvičić), Lenka Pejaković

Glazbena Kultura: Marinko Lasan Zorobabel

Matematika: Viktorija Jokić, Marika Mrvičić Vasiljevski, Iva Kvinta

Fizika: Josip Cindrić

Tehnička kultura: Damir Keran

Priroda :  Ana Abramović

Biologija: Ana Abramović

Kemija: Sandra Erčić

Geografija: Anka Pavlović, Nives Marketin (zamjena: Dragan Matić)

Povijest: Šime Labor, Dominik Tarodi

Tjelesna i zdravstvena kultura: Šime Mikas, Danijel Torbarina

Informatika: Maja Batur, Šime Ivković

Vjeronauk: Jasmina Barešić, Šime Lonić, Lucija Franić

Grupa predmeta: Dominik Tarodi

Učitelji razredne nastave:

Senka Bungur Miočević

Lenko Demo

Marina Kazija (zamjena: Ana Milovac)

Zdenka Torić

Diana Švenjak

Biljana Punoš

Ivana Parić

Jelisaveta Uglješević

Tatijana Čudina

Marijana Rogić

Diana Klanac

Mladena Bunja

Ivana Tuta

Administrativno - tehničko osoblje:

Tajnica: Maja Protić

Voditeljica računovodstva: Ivana Kazija

Domari: Dragutin Lokin i Šime Maksan

Vozač: Perica Rogić

Spremačice: Marija Šarlija, Mirjana Stojanov, Silvija Kurtov, Rosanda Barešić, Gordana Dedić, Mirela Tuta, Ivana Čirjak