Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za učitelja/icu razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje 

POZIV NA RAZGOVOR

Pozivaju se svi kandidati (osim kandidata koji su obaviješteni da ne sudjeluju u daljnjem postupku) na razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom koje će se održati dana 2. svibnja 2022. s početkom u 12:30 sati u Osnovnoj školi Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, Pakoštane.

Razgovor će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnatelja (kat zgrade).

Izvori za pripremu (područje provjere):

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,  94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20)
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19.)

Prilikom pristupanju razgovoru kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od natječaja.

 

KLASA: 112-02/22-01/04
URBROJ: 2198-1-31-22-7

Predsjednik Povjerenstva ravnatelj:

Andrija Vanjak, mag. prim. educ.