Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

KLASA: 007-04/23-06/01

URBROJ: 2198-1-31-23-1

Pakoštane, 27. rujna 2023.

 Na temelju članka 134. Statuta Osnovne škole Pakoštane, ravnatelj saziva:

1.konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja u šk. god. 2023./2024.,

koja će se održati u utorak,  3. listopada 2023.  godine, u 17 sati u blagovaonici škole

 Prijedlog dnevnog reda:

  1. Potvrđivanje mandata izabranih članova Vijeća roditelja za šk. god. 2023./2024.
  2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja
  3. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Škole za šk. god. 2022./2023.
  4. Prijedlog školskog Kurikuluma za šk. god. 2023./2024.
  5. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Škole za šk. god. 2023./2024.
  6. Razno

 Molimo Vas da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti da opravdate svoj izostanak na br. tel. 023/381-042, ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

                                                                                                                     ravnatelj:

                                                                                                                 Ivo Ćirak, prof.  

Izabrani članovi Vijeća roditelja (pod Opširnije)

Dostaviti:

RAZRED   RODITELJ

1.a        Jelena Rosan

2.a       Ana Krpeta  

3.a       J ure Stojanov

4.a       Ana Vukoja

5.a      Ivona Maksan

5.b     Sanja Radović

6.a     Šime Maksan

6.b      Latinka Jurić

7.a     K ristina Kazija

7.b      Anđela Vulin

8.a       Perica Šarin

8.b      Mira Barešić

8.c      Blanka Šarić              

PŠ Vrana

1.a Anita Rogić

2.a Katarina Desnica

3.a Natasija Birkić

4.a Helena Filipović       

PŠ Drage

1.a Božena Brković

2.a Matea Barešić

3.a Dominik Stojanov

4.a Mario Barešić

PŠ Vrgada

2.+3.+4. Angie Matulić

6.+8. Adrijana Jurišić