Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Poštovani roditelji!

Prema članku 27. stavku 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine (29. lipnja), a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu!

Ovdje možete preuzeti zahtjev za ispis iz izbornog predmeta.

Popunjen zahtjev potrebno je predati u tajništvo škole u periodu od 29. lipnja 2020. do zaključno 30. lipnja 2020.

Zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.