Copyright 2022 - Osnovna škola Pakoštane

Informatika, II. strani jezik – njemački/talijanski

 

INFORMATIKA (učiteljica: Maja Batur)

Ponedjeljak:

13:15 – 14:30 – 8. a

Utorak:

13:15 – 14:30 – 7. abc (Pakoštanci)

Četvrtak

13:15 – 14:30 – 7. abc (putnici)

 

INFORMATIKA (učitelj: Šime Ivković)

Ponedjeljak:

1. i 2. sat PŠ Drage (grupa 1. i 2. razredi)

3. i 4. sat PŠ Drage (grupa 3. i 4. razredi)

5. i 6. sat PŠ Vrana (grupa 1. i 4. razredi)

Srijeda:

(matična škola)

1. a - kad je redovna nastava poslijepodne od 8 do 9:30 a kad su ujutro na redovnoj nastavi od 13:30 do 15

2. a - kad je redovna nastava poslijepodne od 8 do 9:30 a kad su ujutro na redovnoj nastavi od 13:30 do 15

3. a - kad je redovna nastava poslijepodne od 9:30 do 11 a kad su ujutro na redovnoj nastavi od 13:30 do 15

4. a - kad je redovna nastava poslijepodne od 9:30 do 11 a kad su ujutro na redovnoj nastavi od 15 do 16:30

Četvrtak:

PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

grupa 1.+2.+4. razred od 13:30 do 15

grupa 6.+8. razred od 15:20 do 16:55

Petak:

4. i 5. sat PŠ Vrana (grupa 2. i 3. razredi)

7. i 8. sat - 8. b (matična škola)

 

NJEMAČKI JEZIK (učiteljica: Nataša Budiša)

Ponedjeljak:

13:10 – 14:30 – 7. a, 7. b i 7. c (putnici)

14:30 – 16:00 – 7. a, 7. b i 7. c (pakoštanci)

Utorak:

13:10 – 14:30 – 6. a, 6. b i 6. c (putnici)

14:30 – 16:00 – 6. a, 6. b i 6. c (pakoštanci)

10:30 – 12 (jutro) – 4. a (Pakoštanci)

16:00 – 17:30 (poslijepodne) – 4. a (Pakoštanci)

Srijeda:

11:45 - 13:15 - 4. razred PŠ Vrana

Četvrtak:

11:30 – 13:00 – 4. razred PŠ Drage

13:10 – 14:30 – 8. a i 8. b

Petak:

13:10 – 14:30 – 5. a i 5. b

15:45 - 16:45 - 8. razred PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

 

TALIJANSKI JEZIK (učiteljica: Ivana Galić)

Četvrtak:

9:30 – 11 – 4. a – suprotna smjena

16:00 – 17:30 – 4. a – suprotna smjena

11:30 – 13 – 4. razred PŠ Drage

13:10 – 14:30 – 5. razredi

14:30 – 16:00 – 6. razredi

Petak:

11:45 – 13:15 - 4. razred PŠ Vrana

13:30 – 14:30 – 8. razredi

14:30 – 15:30 – 7. razredi

 

TALIJANSKI JEZIK (učiteljica: Darija Batur)

PŠ "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Srijeda:

11:50 – 13:25 – 6. razred

Petak:

15:15 – 16:45 – 4. razred