• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Zadarska županija organizirala edukaciju timova za rad s darovitim učenicima osnovnih škola

U Velikoj vijećnici Zadarske županije okupili su se Timovi za darovite devet osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija i izložili razvojne planove za rad s visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima svojih škola. Rezultat je to Programa usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s potencijalno darovitim učenicima koji je Zadarska županija organizirala za osnovne škole kojima je osnivač, u suradnji s Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

Svrha programa usavršavanja razvoj je kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za pružanje potpore cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika. Uključeni djelatnici su kroz edukaciju stekli znanja i vještine za rad s darovitim učenicima. Edukacija se sastojala od šest modula, a održavao ju je Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije u sklopu projekta Jadranski regionalni znanstveni centar (Jadranski RZC) u čijim aktivnostima sudjeluje i Zadarska županija kao dio radne skupine.

U programu usavršavanja sudjelovale su OŠ Vladimira Nazora Škabrnja, OŠ Petra Zoranića Nin, OŠ Sukošan, OŠ Stjepana Radića Bibinje, OŠ Biograd, OŠ Braće Radića Pridraga, OŠ Pakoštane, OŠ Petar Lorini Sali i OŠ Petar Zoranić Stankovci.

Cilj provedbe edukacije je osnaživanje kapaciteta djelatnika za rad s darovitim učenicima unutar matičnih škola te razvoj planova za rad i pružanje podrške darovitim, potencijalno darovitim i visokomotiviranim učenicima. Uz podršku Zadarske županije, predstavljeni projekti će se početi realizirati u nadolazećoj školskoj godini.