• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Nakon održanog roditeljskog sastanka za učenike 7. razreda i provedenog glasovanja odlukom roditelja izabrana je agencija Eridan d.o.o TRAVEL AGENCY.

Predsjednik povjerenstva:
Marinko Lasan Zorobabel, mag. mus.