• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Poštovani roditelji,

svi koji nemaju mogućnost ispuniti i poslati zahtjev elektroničkim putem mogu doći u OŠ Pakoštane u ovim terminima: 

Srijeda ,  6.ožujka   od 11-13  sati,  učionica br. 11

Srijeda ,  13.ožujka   od 11-13 sati,  učionica br. 11

Srijeda ,  20.ožujka   od 11-13  sati,  učionica br. 11

Srijeda ,  27.ožujka   od 11-13  sati,  učionica br. 11

Potrebni podatci koje morate ponijeti :  OIB majke/skrbnika , OIB oca/skrbnika .