• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14, 81/15 i 53/21) Osnovna škola Pakoštane objavljuje javni poziv za ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.                                                      .

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava  uvjete  određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.                                                    

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude. 

Obrazac za ponudu možete preuzeti ovdje.