• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

 „Učitelj djeluje na vječnost; nikada se ne može odrediti gdje njegov utjecaj prestaje.“

                                                                                                                                                                             H. Adams

U povodu Svjetskoga dana  učitelja  5. listopada, u sklopu projektnoga dana  Učenici – učitelji, učenici i učitelji  matične i područnih škola OŠ Pakoštane na jedan dan su zamijenili uloge. Učenici su preuzeli vođenje nastave i uz predani rad, smijeh i međusobno uvažavanje održali odgovorno pripremljen sat nastavnog predmeta za koji su preuzeli ulogu učitelja. I  učenicima kao učiteljima i učiteljima kao učenicima ovo je bio zabavan dan i zanimljiv projekt.

UNESCO je 5. listopada proglasio Svjetskim danom učitelja. Taj je dan prigoda da se pokaže kako je rad učitelja prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva te se kao takav i cijeni.