• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Popravni ispit iz matematike održat će se 23. kolovoza 2023. u 8 sati u matičnoj školi. 

                                                                                                    

                                                                                                      Učiteljsko vijeće OŠ Pakoštane