• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Od 20. - 24. veljače 2023. godine drugi je dio zimskog odmora za učenike.

Nastava počinje 27.veljače 2023. godine.

Za učenike nižih razreda matične škole:

  • 1. i 2. razred u popodnevnoj smjeni
  • 3. i 4. razred u jutarnjoj smjeni

Za učenike viših razreda od 5. do 8. razreda nastava će se odvijati u jutarnjoj smjeni.

U područnim školama Vrana, Drage i Vrgada nastava će se odvijati kao i do sada po već ustaljenom rasporedu.

 

Učenicima želimo ugodne praznike!

                                                                        Ravnatelj

                                                                   Ivo Ćirak, prof.