• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Nastava počinje 9. siječnja 2023. po sljedećem rasporedu:

Matična škola:

u 800 sati učenici 1. i 2.razreda i učenici od 5. do 8. razreda

u 1400 sati učenici 3. i 4. razreda

PŠ Vrana:

u 830 sati učenici od 1. do 4. razreda

PŠ Drage:

u 800 sati učenici od 1. do 4. razreda

PŠ Vrgada:

prema već utvrđenom rasporedu

 

Od početka drugog polugodišta, odlukom Vlade Republike Hrvatske (NN 156/2022) svi učenici osnovnih škola imaju pravo na financiranje troškova prehrane u iznosu od 1,33 eura. U našoj školi (matična i područne) od 9.siječnja 2023. biti će organizirana prehrana na način da će svi učenici za vrijeme velikog odmora imati pravo na besplatan obrok.

                                                                                                                                v.d.ravnatelja:

                                                                                                                               Ivo Ćirak, prof.