• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

 "Iz krvi i bola
niknut će cvijeće
i nikada narod
zaboravit neće
Vukovar...."

 

                     

                    

 Neka je vječna hvala i slava braniteljima Vukovara i Škabrnje i svim žrtvama Domovinskog rata.