• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Na službenim stranicama Zadarske županije https://www.zadarska-zupanija.hr/  objavljen je javni poziv za sve zainteresirane osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika za učenike sa poteškoćama u šk.god. 2022./2023.

Klikom na link može se pristupiti javnom pozivu  » Javni poziv-pomoćnici u nastavi «