• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Čestitamo našem učeniku Marinu Mlinariću i mentorici Sandri Erčić koji su sudjelovali na državnom Natjecanju iz kemije 2022. u Vinkovcima te osvojili 15. mjesto.