• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

U Osnovnoj školi Pakoštane održana je edukativno – informativna radionica o važnosti odvajanja otpada i recikliranja

Općina Pakoštane u postupku je provedbe projekta "Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Pakoštane" čiji je cilj je omogućiti svim stanovnicima Općine adekvatnu infrastrukturu za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, a isto je omogućeno nabavom mobilnog reciklažnog dvorišta.

Jedna od aktivnosti na projektu je edukacija i informiranje najmlađih skupina o važnosti odvajanja otpada i recikliranja te korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta što će dugoročno utjecati na smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i prostor u kojem stanovnici Općine žive.

Ukupna vrijednost projekta: 167.150,00 HRK

85% ukupnog iznosa sufinancirano je sredstvima Kohezijskog fonda, a 15% sredstvima općine Pakoštane

Projekt se provodi na području općine Pakoštane, a naselja obuhvaćena projektom su Pakoštane, Drage, Vrana, Vrgada koja se nalaze u sastavu Općine. Projektom se provode sljedeće aktivnosti:

  • Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta,
  • Izobrazno - informativne aktivnosti,
  • Upravljanje projektom,
  • Promidžba i vidljivost.

Kako bi se navedene aktivnosti ostvarile održana je radionica u osnovnoj školi Pakoštane, a djeca su se na vrlo zanimljiv način mogla upoznati s načinima odvajanja otpada te što sve mogu odvajati i reciklirati putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Oprativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

www.strukturnifondovi.hr

More Joomla Extensions