• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Poštovani roditelji,

zbog rapidnog porasta zaraze Covid-19 za učenike 5. A, 7. A, 7. B i 8. A matične škole (OŠ Pakoštane) nastava u periodu od 17. siječnja 2022. do 28. siječnja 2022. odvijat će se po Modelu C – nastava na daljinu.

Učenici će pratiti nastavu na daljinu-online (preko Teams kanala svog razreda) u realnom vremenu.

Online nastava će se održavati u realnom vremenu, odnosno svi učenici dužni su biti u svojim virtualnim učionicama (Teams) u vremenu kada prema rasporedu imaju nastavu i s učiteljem mogu online komunicirati isključivo samo u vrijeme kada je nastava iz tog predmeta.  Neprijavljivanje u virtualne učionice ili ne uključivanje u video poziv upisat će se u e-Dnevnik kao izostanak s nastave.

 

Ravnatelj: Andrija Vanjak