• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Učenici 7. A Osnovne škole Pakoštane proveli su Tjedan školskog doručka kroz zabavni petodnevni školski izazov.

Prvi izazov je bio novi povrtni doručak pa su učenici pripremili smoothie od povrća. U drugom izazovu učenici su ocjenjivali školski doručak i napravili izvještaj o njihovu zadovoljstvu tim doručcima. U trećem izazovu učenici su napravili intervju sa školskom kuharicom te ga izložili na oglasnoj ploči. U četvrtom izazovu učenici su napravili tjedni plan povrtnog školskog doručka. I u zadnjem petom izazovu na satu razrednika razrednica Nives Marić provela je nastavnu lekciju “Tanjur pravilne prehrane” uz pomoć edukativnih brošure “Prehrambene smjernice za više razrede osnovne škole.

Kako nam je bilo možete vidjeti na fotografijama u nastavku smile

More Joomla Extensions