• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Poštovani roditelji,

učenicima 7. A razreda matične škole (OŠ Pakoštane) propisana je samoizolacija, prođe li sve u redu, do 31. svibnja 2021. uključujući i taj dan.

Nastava u periodu od 25. svibnja 2021. do 31. svibnja 2021. za učenike 7. A razreda matične škole - OŠ Pakoštane, odvijat će se po Modelu C – nastava na daljinu.

Učenici će pratiti nastavu na daljinu-online (preko Teams kanala svog razreda) u realnom vremenu.

Online nastava će se održavati u realnom vremenu, odnosno svi učenici dužni su biti u svojim virtualnim učionicama (Teams) u vremenu kada prema rasporedu imaju nastavu i s učiteljem mogu online komunicirati isključivo samo u vrijeme kada je nastava iz tog predmeta.  Neprijavljivanje u virtualne učionice ili ne uključivanje u video poziv upisat će se u e-Dnevnik kao izostanak s nastave.

 

Ravnatelj: Andrija Vanjak