• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Poštovani roditelji,

učenicima Područne škole Drage propisana je samoizolacija u trajanju od 10 dana počevši od 19.5.2021, prođe li sve u redu, do 29.5.2021. uključujući i taj dan.

Nastava u periodu od 24. svibnja 2021. do 28. svibnja 2021. za učenike Područne škole Drage, odvijat će se po Modelu C – nastava na daljinu.

#ostanitezdravi smile

Ravnatelj: Andrija Vanjak