• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2023 - Osnovna škola Pakoštane

Čestitamo našoj učenici Nikole Juričin i mentorici Ivani Galić koje su sudjelovale na Državnom natjecanju iz talijanskoga jezika 2021. te osvojile 6. mjesto (91/100 bodova).