• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2021 - Osnovna škola Pakoštane

Općinska razina smotre LiDraNo 2018. održat će se u Osnovnoj školi Pakoštane, u petak 26. siječnja 2018. godine.

Prijavu i popunjene tablice u digitalnom obliku škole su dužne dostaviti školi domaćinu najkasnije do 19. siječnja 2018. godine do 12 sati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Broj radova koje svaka škola može prijaviti za općinsku razinu smotre je sljedeći:
- 5 literarnih
- 5 samostalnih novinarskih
- 3 pojedinačna scenska
- 2 skupna scenska
- 1 radio uradak, škola smije poslati najviše dva rada snimljena u šk. godini 2017./2018. Ako škola šalje dva rada, jedan mora biti iz novinarskog područja, a drugi iz dramskog. Obvezan CD i listić sa sljedećim podatcima:

-naslov emisije
-ime i prezime učenika – novinara i snimatelja
-razred
-naziv škole
-ime i prezime voditelja družine/mentora
-potpis voditelja/mentora, kojim jamči istinitost svih navedenih podataka
-godina snimanja i trajanje emisije
-potpuna adresa škole (ulica, broj, poštanski broj i mjesto) i broj telefona
-potpis ravnatelja škole.

- 1 školski list – tiskani ili digitalni (samo se prijavljuje na općinsku razinu smotre, a prosuđuje se na županijskoj razini smotre)

Svi potrebni obrasci, kao i propozicije, nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje. Molimo vas da pri popunjavanju tablice koristite padajuće izbornike, a imena i nazive pišete tako da samo početna slova budu velika tiskana, kao i da ne mijenjate format tablica.

Napomena o dostavi literarnih i samostalnih novinarskih radova

  • Literarni i samostalni novinarski radovi, koji se sa školske razine predlažu za svaku sljedeću razinu, moraju biti poslani pod zaporkom (riječ + 5 brojeva) s naznačenim razredom.

Svaki rad mora imati sljedeće podatke (podatci moraju biti napisani na zasebnoj stranici):

a) zaporka i razred koji učenik pohađa
b) ime i prezime učenika – autora rada
c) naslov rada
d) razred
e) ZA SAMOSTALNE NOVINARSKE RADOVE – naznačenu vrstu novinarskoga rada (reportaža, kritika, izvještaj, vijest, intervju ili članak) koja je upisana i u tablici-prijavnici
f) naziv škole
g) ime i prezime voditelja/mentora
h) potpis voditelja/mentora kojim jamči točnost svih navedenih podataka
i) potpunu adresu škole (ulica, broj, poštanski broj i mjesto) i broj telefona
j) potpis ravnatelja škole

Svi literarni radovi moraju biti napisani računalom u skladu s pravopisnim načelima hrvatskoga jezika, ispisani i dostavljeni u pet (5) istovjetnih primjeraka na kojima treba biti napisana zaporka i razred koji učenik pohađa. Literarni radovi koji su na temelju prosudbe predloženi za višu razinu šalju se od školske razine istodobno i na jednom (1) CD-u (na jednom CD-u može biti samo jedan literarni rad) s upisanim cjelovitim tekstom rada (format: word, pismo: Times New Roman, veličina fonta 12, dupli razmak).

Sve radove prijavljene na propisanim obrascima i umnožene u odgovarajući broj primjeraka sukladno propozicijama škole su dužne dostaviti školi domaćinu najkasnije do 19. siječnja 2018. godine na adresu: Osnovna škola Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane.

Radovi pristigli iza navedenog nadnevka neće se uvažiti.

Ako vam za scenske nastupe trebamo osigurati dodatna materijalno-tehnička sredstva, molimo da nas pravovremeno izvijestite.