• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

Sutra, utorak 3. prosinca 2019. nastava će biti organizirana na svim lokacijama OŠ Pakoštane po redovitom rasporedu.

 

Ravnatelj: Andrija Vanjak, mag. prim. educ.