• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Sjećanje na Vukovar i Škabrnju ❤

U okviru tradicionalnog obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje uređivani su panoi u holu i po učionicama.

U školskoj se knjižnici pripremila mala izložba knjiga s tematikom Domovinskog rata kao prilog sjećanju na nedavnu prošlost. Učenici su tako imali priliku i u svoje slobodno vrijeme upoznati se s knjižnom građom koja obrađuje taj dio hrvatske povijesti.