Copyright 2019 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/18-01/01
URBROJ: 2198-1-31-01-18-40
Pakoštane, 23. veljače 2018. g.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 29. siječnja 2018. g.

možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.)  Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

 

  1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
  2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE I FIZIKE, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno
  3. TAJNIK/ICA ŠKOLE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme