Copyright 2019 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/19-01/02
URBROJ: 2198-1-31-01-19-11
Pakoštane, 30. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 14. siječnja 2019. g.

možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/18-01/18
URBROJ: 2198-1-31-01-18-3
Pakoštane, 23. siječnja 2019.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 12. prosinca 2018. g.

možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

 

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radna mjesta

 

  1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE I FIZIKE – 1 izvšitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

 

  1. TAJNIK/ICA ŠKOLE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/18-01/17
URBROJ: 2198-1-31-01-18-4
Pakoštane, 14. prosinca 2018.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 8. studenog 2018. g.

možete preuzeti ovdje.