Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) ravnatelj Osnovne škole Pakoštane, Pakoštane donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto

učitelj/ica prirode

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

  1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

  1. UČITELJ/ICA PRIRODE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno u Osnovnoj školi Pakoštane - Područna škola „Dr. Blaž Jurišić“, Vrgada

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/19-01/23
URBROJ: 2198-1-31-01-19-12
Pakoštane, 30. listopada 2019.

Obavijest o rezultatima izbora po natječaju za spremač/icu ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 24. listopada 2019.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA (DRAGE)

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.