Copyright 2019 - Osnovna škola Pakoštane

Javni poziv za zainteresirane osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama - partnerima u projektu "Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka"

U sklopu projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ prijavljenog na Otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, broj poziva: UP.03.2.1.03. u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ i  temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 07/17) Zadarska županija objavljuje

JAVNI POZIV

ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA

POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA - PARTNERIMA U PROJEKTU

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/18-01/05
URBROJ: 2198-1-31-01-18-16
Pakoštane, 8. svibnja 2018.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 17. travnja 2018. g.

možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

 

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radna mjesta

 

  1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/18-01/04
URBROJ: 2198-1-31-01-18-10
Pakoštane, 26. ožujka 2018.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 6. ožujka 2018. g.

možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.)  Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

 

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radna mjesta

 

  1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno do povratka nenazočne radnice, rad u  Područnoj školi Drage i Područnoj školi „Dr. Blaž Jurišić“, Vrgada
  2. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u Područnoj školi „Dr. Blaž Jurišić“, Vrgada