Copyright 2019 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/19-01/3
URBROJ: 2198-1-31-01-19-3
Pakoštane, 27. veljače 2019.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 11. veljače 2019. g.

možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/19-01/06
URBROJ: 2198-1-31-01-19-4
Pakoštane, 27. veljače 2019.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 11. veljače 2019. g.

možete preuzeti ovdje.

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/19-01/01
URBROJ: 2198-1-31-01-19-08
Pakoštane, 14. veljače 2019.

Obavijest o rezultatu izbora po natječaju od 22. siječnja 2019. g.

možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje 

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radno mjesto

 

  1. KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje 

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radno mjesto

 

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, rad u Područnoj školi Drage, do povratka nenazočne radnice