Copyright 2021 - Osnovna škola Pakoštane

Javni poziv za zainteresirane osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama - partnerima u projektu "Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka"

U sklopu projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ prijavljenog na Otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, broj poziva: UP.03.2.1.03. u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ i  temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 07/17) Zadarska županija objavljuje

JAVNI POZIV

ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA

POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA - PARTNERIMA U PROJEKTU

Pozivom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije – partnerima u projektu „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ i ostalim školama, koje nisu partneri u spomenutom projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije.

POMOĆNICI U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Broj traženih osoba: 69 pomoćnika u nastavi

Mjesto rada: osnovne i srednje škole Zadarske županije - partneri u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme - minimalno 20, maksimalno 40 sati tjedno/ puno radno vrijeme

Prijevoz na rad: u cijelosti

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019.

UVJETI:

 • najmanje završena srednja stručna sprema,
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak,

Prednost će ostvariti kandidati koji imaju iskustvo u radu s djecom s teškoćama, koji su sudjelovali u edukacijama za pomoćnike u nastavi i s iskustvom u volontiranju.

Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o mjestu prebivališta odnosno boravišta kandidata.

Odabrani kandidati, prije zapošljavanja, moraju imati potvrdu iz koje je vidljivo da su prošli program edukacije odnosno osposobljavanja za pomoćnike u nastavi u trajanju od minimalno 20 sati, a koja sadrži minimalne elemente dostupne na linku http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/UZP-PUN_SKP_faza-III_Izmijenjena-verzija_FINAL.pdf (str.20.).

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, provest će postupak profesionalne selekcije s kandidatima koji zadovolje formalne uvjete natječaja.

S kandidatom izabranim za pomoćnika škole – partneri u projektu sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail), ime i prezime učenika s kojim je ranije radio i sve tražene priloge:

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • zamolbu za posao u kojoj je potrebno navesti nazive škola za koje je kandidat zainteresiran za rad. U zamolbi obavezno navesti minimalno 1, a maksimalno 3 preferirane škole. Odabir preferirane škole ne isključuje mogućnost da kandidatu bude ponuđeno izvršavanje poslova pomoćnika u nekoj drugoj školi.
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • presliku osobne iskaznice,
 • životopis,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) - ne starije od 6 mjeseci i
 • presliku potvrde ili uvjerenja o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi – kandidat prilaže ukoliko je završio edukaciju.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su, prije sklapanja pisanog ugovora, dužni školi dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na adresu

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

Božidara Petranovića 8

23000 ZADAR

Prijave moraju biti u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačena napomena

„Prijava na Javni poziv – pomoćnici u nastavi“

Rok za podnošenje prijave je 7. kolovoza 2018. godine (za poštansku dostavu priznaju se sve prijave sa žigom pošte uključujući i 7. kolovoza 2018. godine).

Osobne prijave primaju se do istog datuma zaključno u 12:00 sati, na pisarnici Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju jednu Prijavu s traženom dokumentacijom, te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Odabrani kandidati biti će usmeno i pismeno obaviješteni o odabiru i ostalim detaljima, a kandidati, koji do početka nastavne godine ne prime nikakvu obavijest nisu ušli u prvi krug odabira što ne isključuje mogućnost uvođenja u rad za vrijeme trajanja nastavne godine 2018./2019.

Zadarska županija zadržava pravo izmjene broja pomoćnika odnosno učenika zbog iskazivanja dodatnih potreba.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Javni poziv objavit će se na službenoj WEB stranici Zadarske županije (http://www.zadarska-zupanija.hr/, www.pomocnici-zadarska.hr) i web stranicama škola partnera u projektu.

ŽUPAN 

Božidar Longin, dipl. ing.

 

Popis škola partnera s kojima će, nakon selekcijskog postupka i Odluke Ministarstva odabrani kandidati sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme, te broj potrebnih pomoćnika u nastavi po školi:

 

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA JASENICE

ULICA PETRA ZORANIĆA 2, MASLENICA, 23 243 JASENICE  - 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC

ANTUNA MIHANOVIĆA 21 B, 23 420 BENKOVAC – 5 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA FRANKA LISICE

POLAČA  147, 23 423 POLAČA – 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RIBAR POSEDARJE

ŠPORTSKA 3, 23 242 POSEDARJE –  5 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

GUMLA 3 B, 23 205 BIBINJE - 3  POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1, 23 211 PAKOŠTANE –  3 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

STANKOVCI BB, 23 422 STANKOVCI –  5 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA BIOGRAD

FRANJE TUĐMANA, 23 210 BIOGRAD NA MORU - 3 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA VALENTINA KLARINA PREKO

CESTA HRVATSKIH BRANITELJA 39 H, 23 273 PREKO – 2 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

IVANA PAVLA II 53, 23 233 PRIVLAKA  - 2 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ PRIDRAGA

TRG STJEPANA RADIĆA 1, 23 226 PRIDRAGA – 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA LORINIJA SALI

SVETE MARIJE BB, 23 281 SALI – 2 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA SV. FILIPA I JAKOVA

ULICA UČITELJICE KARMELE PELICARIĆ MARUŠIĆ 10, 23 207 SV. FILIP I JAKOV – 4 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA ŠKARBNJA

PUT MARINOVACA 9, 23 223 ŠKABRNJA  - 2 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

RAŽANAC X 9, 23 248 RAŽANAC –  2 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA SUKOŠAN

JOSIPA PERIČIĆA 15, 23 206 SUKOŠAN – 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA  68, 23 241 POLIČNIK – 2 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA STARIGRAD

JOSE DOKOZE 30, 23 244 STARIGRAD PAKLENICA – 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA PAG

ANTE STARČEVIĆA 12, 23 250 PAG -  6 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA NIN

JURJA BARAKOVIĆA BB, 23 232 NIN - 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC

BANA JOSIPA JELAČIĆA 13, 23 450 OBROVAC - 2 POMOĆNIKA

 1. POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA ZADAR

FRANJE TUĐMANA BB, 23 000 ZADAR – 7 POMOĆNIKA

 1. MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

FRANJE TUĐMANA 24 H, 23 000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 1. PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3, 23 000 ZADAR – 1 POMOĆNIK  

 1. STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

NIKOLE TESLE 9 C, 23 000 ZADAR – 4 POMOĆNIKA

 1. SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

OBALA HRVATSKOG ČASNIKA SENADA ŽUPANA 17, 23 450 OBROVAC – 1 POMOĆNIK

 1. ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/3, 23 000 ZADAR – 1 POMOĆNIK