Copyright 2021 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Ulica Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane

KLASA: 112-01/21-01/51
URBROJ: 2198-1-31-21-7

Pakoštane, 24. studenog 2021.

Na temelju čl. 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja za zapošljavanje učitelja/ice njemačkog jezika, određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Pakoštane (u nastavku Povjerenstvo) objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR

Pozivaju se svi kandidati (osim kandidata koji su obaviješteni da ne sudjeluju u daljnjem postupku) na razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom koje će se održati dana

- 26. studenog 2021. s početkom u 12:00 sati u Osnovnoj školi Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, Pakoštane.

Razgovor će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnatelja (kat zgrade).

Izvori za pripremu (područje provjere):

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,  94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19.)

Prilikom pristupanju razgovoru kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od natječaja.

Predsjednik Povjerenstva:

Andrija Vanjak, mag. prim. educ.