Copyright 2021 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE
Bana Josipa Jelačića 1
23211 Pakoštane
KLASA: 112-01/21-01/04
URBROJ: 2198-1-31-01-21-13
Pakoštane, 19. veljače 2021.

Odluku o izabranom kandidatu možete preuzeti ovdje.