Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 9. studenog 2020.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Testiranje će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnatelja, po sljedećem rasporedu:

Srijeda, 11. studenog 2020. godine u 11 sati:

  1. Petra Barešić, mag. educ. philol. croat.
  2. Sara Lerga, mag. educ. philol. croat.
  3. Matijas Karlović, prof. hrvatskog jezika i književnosti i filozofije

Izvori za pripremu (područje provjere):

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 112/10. 82/19.)

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od natječaja.

Povjerenstvo

KLASA: 112-01/20-01/17
URBROJ: 2198-1-31-01-20-14