Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 12. listopada 2020.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA POVIJESTI (VRGADA)

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Testiranje će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnatelja, po sljedećem rasporedu:

Srijeda, 14. listopada 2020. godine u 9,15 sati:

  1. Ante Knežević, mag hist. i mag. educ. phil.
  2. Dominik Tarodi, mag. pedagogije, mag. edukacije povijesti
  3. Marko Dragović, mag. sociologije i mag. povijesti
  4. Jure Popović, prof. povijesti i dipl. arheolog
  5. Katarina Rakuljić Sabić, prof. povijesti i dipl. arheolog
  6. Ivan Musić, prof. povijesti i prof. geografije

Izvori za pripremu (područje provjere):

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 112/10. 82/19.)

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od natječaja.

Povjerenstvo

KLASA: 112-01/20-01/9
URBROJ: 2198-1-31-01-20-16