Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 3. listopada 2019.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Testiranje će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnatelja, po sljedećem rasporedu:

Srijeda, 9. listopada 2019. godine u 13:00 sati:

1. Mandalina Vulin

Izvori za pripremu (područje provjere):

Pravilnik o načinu i programu stjecaja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane („Narodne novine“ broj 116/18.)

Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 146/12.)

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od natječaja.

Povjerenstvo

KLASA: 112-01/19-01/11
URBROJ: 2198-1-31-01-19-8