Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 9. kolovoza 2019.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK/CA ŠKOLE

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Testiranje će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnatelja, po sljedećem rasporedu:

Petak, 16. kolovoza 2019. godine u 9,00 sati:

1. Mateja Kulaš, mag.prava

2. Marin Ljutić, diplomirani pravnik

Izvori za pripremu (područje provjere):

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,  94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 40/14)

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od natječaja.

Povjerenstvo

KLASA: 112-01/19-01/10
URBROJ: 2198-1-31-01-19-8