• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2022 - Osnovna škola Pakoštane

Učenici uključeni u izvannastavnu aktivnost „Deutsch-ko“ koja je organizirana u okviru izborne nastave njemačkog jezika i ove su godine obilježili Europski dana jezika uređenjem panoa u školi kojim su željeli istaknuti važnost učenja svih jezika i potaknuti svoje vršnjake na učenje drugog stranog jezika.

Svi koji su uključeni u izbornu nastavu njemačkog jezika dobili su i darove, promotivne bedževe koje nam je za ovu prigodu osigurao Goethe Institut Zagreb.

Europski dan jezika temelji se na inicijativi Vijeća Europe, a obilježava se svake godine od 26. rujna 2001. Cilj akcijskog dana je vrednovanje svih jezika i kultura kao i doprinos povećanju individualne višejezičnosti i motivaciji ljudi u Europi za doživotno učenje jezika. Diljem Europe, 800 milijuna Europljana potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, važno je promicati višejezičnost u cijeloj Europi.