• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2021 - Osnovna škola Pakoštane

Prvi dan u školskoj godini 2018./2019. započeo je dobrodošlicom prvašićima koju im je uputio ravnatelj Andrija Vanjak.  Svečani prijem učenika održan je u matičnoj školi, Područnoj školi Vrana, Područnoj školi Drage i Područnoj školi "Dr. Blaža Jurišića" na Vrgadi.