• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2023 - Osnovna škola Pakoštane

Poštovani,
 
učenici sedmih razreda OŠ Pakoštane izradili su anketu o recikliranju/oporabi tkanina. Bilo bi nam drago da ispunite ovu anonimnu anketu koja će nam pomoći u ostvarenju projekta „Recikliraj i uživaj“.
 
Zahvaljujemo na suradnji!

(poveznica na anketu)