• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2023 - Osnovna škola Pakoštane

Čestitamo našem učeniku Marinu Mlinariću i mentorici Anki Pavlović koji su sudjelovali na Državnom natjecanju iz geografije 2021. te osvojili 2. mjesto.