• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2023 - Osnovna škola Pakoštane

Prateći ukupni razvoj epidemiološke slike u RH i Zadarskoj županiji, te prema mišljenju Zadarske županije u konzultaciji sa Županijskim stožerom civilne zaštite Zadarske županije, nastava će se održati prema sljedećem modelu:

  • niži razredi (od 1. do 4. razreda) po modelu A - nastava u školi (svi u jutarnjoj smjeni)
  • viši razredi (od 5. do 8. razreda) po modelu C - nastava na daljinu (online)

Učenici predmetne nastave pratit će nastavu na daljinu-online (preko Teams kanala svog razreda) u realnom vremenu.

Online nastava će se održavati u realnom vremenu, odnosno svi učenici dužni su biti u svojim virtualnim učionicama (Teams) u vremenu kada prema rasporedu imaju nastavu i s učiteljem mogu online komunicirati isključivo samo u vrijeme kada je nastava iz tog predmeta.  Neprijavljivanje u virtualne učionice ili ne uključivanje u video poziv upisat će se u e-Dnevnik kao izostanak s nastave.