• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2023 - Osnovna škola Pakoštane

Čestitamo našem učeniku Marinu Mlinariću i mentorici Mariki Mrvičić Vasiljevski koji su sudjelovali na državnom Natjecanju iz matematike 2020. te osvojili II. nagradu.