• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2022 - Osnovna škola Pakoštane

Dragi roditelji, na ovoj poveznici se nalazi anketni upitnik koji ima za cilj utvrditi Vaše zadovoljstvo dosadašnjim načinom izvođenja nastave na daljinu u Osnovnoj školi Pakoštane.

Anketa je u potpunosti anonimna, stoga Vas molim da odgovarate iskreno.

Rok za popunjavanje je petak, 24. travnja 2020. do 12 sati.

(poveznica na upitnik)